ikona-stastne-dieta

Šťastné dieťa

Najdôležitejšie pre nás je,
aby každé dieťa bolo u nás štastné.
Snažíme sa podporovať a rozvíjať individualitu a výnimočnosť každého dieťaťa.

ikona-pristav

Bezpečný prístav

Jednou z hlavných priorít našej škôlky je zabezpečiť pre vaše detičky absolútnu bezpečnosť, aby ste nemuseli pochybovať o tom, či je vaše dieťa počas celého dňa v dobrých rukách.

ikona-domace-prostredie

Domácke prostredie

Je pre nás veľmi dôležité, aby sa u nás deti cítili dobre. Naša škôlka má moderné materiálno – technické vybavenie. Dlhodobo sa nám darí udržať charakter domáceho prostredia.

Kvalitné vzdelávanie

Naša materská škola bola v r. 2009 zaradená do siete škôl a školských zariadení a každým rokom sa snaží skvalitniť aj svoj edukačný program, ktorý sa realizuje na základe Školského vzdelávacieho programu rešpektujúc Štátny vzdelávací program.
Je rozšírený o jazykovú prípravu v systematickej anglickej príprave za podpory anglického Native speakera, jazykovú logopedickú-terapeutickú prípravu, zdravotný program na podporu imunity saunovaním a pobytom vo vírivej vani, realizáciu krúžkovej činnosti – krúžok “Eboníček” a interných projektov, v súčasnosti sa realizuje projekt s názvom “Zdravý Mamajáčik“.
  • kvalitná predškolská príprava, systematická anglická jazyková príprava uskutočňovaná aj s Native speaker,

  • výtvarný, hudobno-tanečný, dramatický a športový krúžok,

  • vlastná telocvičňa, sauna, vírivý bazén, školský dvor,

  • vlastné stravovacie zariadenie (pestrá a vyvážená strava, zelenina, ovocné šťavy),

  • zdravotný program na podporu imunity detí.

Dohodnite si návštevu u nás kedykoľvek sa Vám to najviac hodí.

0911 026 622

sms.mamajacik@gmail.com

Skúsené učiteľky

Naša škola je príznačná pokojnou a rodinnou atmosférou, ktorá okrem vždy estetického a upraveného prostredia závisí predovšetkým od nás, ľudí, ktorí v nej participujeme. Sme súdržný pracovný team, kde vládne spolupatričnosť a kvalitná spolupráca a každý z nás vytvára dôležitý článok celku Mamajáčika, kde sa nielen deti, ale aj my cítime ako doma a kde chodíme radi. Táto interakcia medzi nami nám umožňuje odovzdávať deťom všetko to, čo ponúkame, no nepochybne aj prijímať od detí ich bezprostrednú úprimnosť a radosť. A práve táto interakcia napomáha k dosahovaniu všetkých našich cieľov.

Aktuality

Galéria

SME STÁLE K DISPOZÍCII

Opýtajte sa nás na čokoľvek.

Nájdete nás

Škultétyho 12
080 01 Prešov

Tel.: 051 77 330 32
Mobil: 0911 026 622

FACEBOOK – Mamajácik

sms.mamajacik@gmail.com